Gradering

Minsta antalet gånger du skall träna under en termin, för att få gradera:

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass per termin inför varje gradering.

Sensei Rickard Weber, Senpai Jocke Björk och Senpai Josef Högberg avgör individuellt för varje medlem om hon/han uppfyller de tekniska kraven för att få gradera.

Vid bedömningen granskas hur väl grundtekniker, kata och kumite, för aktuell grad, genomförs. Delar som ingår i denna bedömning är även fokus, förståelse, intensitet, kraft, kroppskontroll och sist men inte minst attityd/uppförande.

GRADERINGSKRAV

En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben!

För att gradera krävs att du har tränat sammanhängande den tidsperiod som anges i graderingsbestämmelser för de olika graderna. Under terminens gång skall du anmäla till din sempai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

Du ska även kunna namnen samt veta hur man skall utföra tekniker och kata till den grad du söker såväl som till alla tidigare grader.

Vill du gradera på en annan klubb eller under ett läger måste du ha en skriftlig tillåtelse från din sempai. Detta är ett krav från SKK. Du skall ha betalat medlems- och träningsavgiften.

10 KYU (ORANGE BÄLTE)

Hur man viker en karate Gi. Det korrekta sättet att bära en Gi. Betydelsen av Kyokushinkai. Hur man uppträder i en dojo.

Fotställningar
Yoi Dachi,
Fudo Dachi, Zenkutsu Dachi

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan), Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Jodan Uke, Seiken Mae Gedan Barai

Sparkar
Hiza Ganmen Geri, Kin Geri.

Övriga krav
Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av ovanstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.

9 KYU (ORANGE BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Kyokushinkais historia

Fotställningar
Sanchin Dachi, Kokutsu Dachi, Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi,
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Seiken Chudan Uchi Uke, Seiken Chudan Soto Uke

Sparkar
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi, Taikyoku Sono Ni

Andningsteknik

Nogare (Omote och Ura)

Kumite
Sanbon Kumite (trestegfighting)

Anfallstekniker:

(1) Jodan Oi Tsuki,
(2) Chudan Oi Tsuki,
(3) Gedan Oi Tsuki.
Försvarstekniker:
(1) Jodan Uke,
(2) Chudan Soto Uke,
(3) Gedan Barai som följs upp med Chudan Gyaku Tsuki, blockera igen med Gedan Barai.

8 KYU(BLÅTT BÄLTE)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Kiba Dachi

Slag
Shita Tsuki,
Jun Tsuki,
Tate Tsuki (Jodan, Chudan,Gedan)

Blockeringar
Seiken Morote Chudan Uchi Uke, Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai

Sparkar
Mae Geri Jodan, Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono San

Kumite
Yakusoku Ippon Kumite, fighting som är arrangerad av eleven eller läraren

7 KYU (BLÅTT BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Neko Ashi Dachi

Slag
Tettsui Komi Kami Uchi,
Tettsui Orochi Ganmen Uchi,
Tettsui Hizo Uchi,
Tettsui Yoko Uchi, (Jodan,Chudan,Gedan)

Blockeringar
Seiken Mawashi Gedan Barai, Shotu Mawashi Uke

Sparkar
Mae Chusoko Keage,
Teisoku Mawashi Soto Keage, Haisoku Mawashi Uchi Keage, Sokuto Yoko Keage.

Kata
Pinan Sono Ichi

Andningsteknik
Ibuki Sankai

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting)
Alla slag och sparkar skall kunna utföras i Kiba Dachi och Zenkutsu Dachi.

6 KYU (GULT BÄLTE)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi,
Uraken Ganmen Orochi Uchi, Uraken Mawashi Uchi,
Nihon Nukite (Me Tsuki), Yohon Nukite (Jodan, Chudan)

Blockeringar
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Kansetsu Geri,
Chudan Yoko Geri, (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chosoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting)

De graderande kommer att testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi och att utföra sid-sparkar.

5 KYU (GULT BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Fotställningar
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan), Jodan Hiji Ate

Blockeringar
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Chudan Mawashi Geri, (Haisoku, Chusoku) Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono San

Kumite
Jiyu Kumite (frifighting)
Eleverna kommer att testas i Moro Ashi Dachi

4 KYU (GRÖNT BÄLTE)

Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen sedan senaste graderingen och be-härska följande:
Allmänna frågor om karate.

Fotställningar
Heisoku Dachi, Heiko Dachi,
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Uchi Komi,
Shuto Hizo Uchi,
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blockeringar
Shuto Jodan Uke,
Shuto Chudan Soto Uke, Shuto Chudan Uchi Uke, Shuto Mae Gedan Barai, Mawashi Uke,
Shuto Jodan Uchi Uke

Sparkar
Yodan Yoko Geri,
Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku), Jodan Ushiro Geri

Kata
Sanchin No Kata,
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni och San

Kumite
Jiyu Kumite (7 mannafighting)

3 KYU (GRÖNT BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Allmänna frågor om karate

Fotställningar
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate,
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan), Ushiro Hiji Ate,
Oroshi Hiji Ate

Blockeringar
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Sparkar
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Kumite
Jiyu Kumite (10 mannafighting)
Eleverna kommer att testas att röra sig i Kake Dachi

2 KYU (BRUNT BÄLTE)

Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Allmänna frågor om karate.
Förståelse och förevisning av karat-ens uppvärmningsövningar.

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan), Hira Ken Oroshi Uchi,
Haishu Uchi (Jodan, Chudan), Hira Ken Mawashi Uchi,
Age Jodan Tsuki,
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Sparkar
Tobi Nidan Geri, Tobi Mae Geri

Kata
Pinan Sono Go, Gekusai Dai

Kumite
Jiyu Kumite (15 mannafighting)

1 KYU (BRUNT BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 11⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:

Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan),
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan), Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Hitoshi Yubi Ippon Ken

Blockeringar
Kake Uke,
Chudan Haito Uchi Uke

Sparkar
Jodan Uchi Haisoku, Oroshi Uchi Kakato Geri, Tobi Yoko Geri,
Oroshi Soto Kakato Geri

Kata
Yantsu,
Tsuki No Kata

Kumite
Jiyu Kumite (20 mannafighting)

1 DAN (SHODAN) SEMPAI (SVART BÄLTE – 1 STRECK)

Tränat i minst 12 månader sedan senaste graderingen. Vid försök för Shodan skall samt-liga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1:a Kyu.
Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt. Alla tekniker kan begäras även i Gyaku.
Under graderingen tas ingen hän-syn till temporär skada

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan), Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blockeringar
Olika sätt att blockera med benen, Morote Kake Uke (Jodan, Chudan), Osae Uke,
Morote Haito Uchi Uke

Sparkar
Kake Geri med Kakato (Jodan, Chudan), Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Tensho,
Saiha,
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San skall utföras i Ura

Kumite
Jiyu Kumite (30 mannafighting)

Ren Raku (Kombinationstekniker)

Gohon Geri
(1) Mawashi Geri,
(2) Ushiro Mawashi Geri, (3) Mae Geri,
(4) Mawashi Geri,
(5) Ushiro Mawashi Geri

DAN-GRADERING

HÄLSODEKLARATION I SAMBAND MED DAN-GRADERING

Sedan 2009 krävs det en hälsodeklaration för att ställa upp på Dan-gradering i Sverige. Anledningen till kravet är att det varit flera händelser i samband med graderingarna då det tillstött komplikationer som kunnat undvikas med en enklare hälsokontroll.

– Den ska intyga att du är fullt frisk att anstränga dig hårt samt har normala reflexer.

– Den bör innehålla en hjärtsjukdomsanamnes. EKG behövs inte i normalfall. Avsikten är att följa RFs riktlinjer ang screening om plödslig hjärtdöd och då görs ingen sådan utan bara en anamnes över livsstil, upplevda problem och händelser i släkten.

RIKTLINJER FÖR CV INFÖR SKK-DANGRADERINGAR

REGISTRERING AV DAN-GRADER

Inför all Dan-gradering i SKK eller utomlands av medlemmar i SKK gäller följande:

– Ansökan om Dan-gradering ska göras senast i samband med SKK Årsmöte varje verksamhetsår (i februari). Denna ansökan gäller sedan för graderingar under detta verksamhetsår.
– Ansökan ska innehålla en meritförteckning samt ett accepterande av en inom SKK verkande Shihan.
– Meritförteckningen (CV) ska minst innehålla följande:

 1. Foto
 2. Namn och födelsedata
 3. Karateträning, började när och med vemsamt regelbundenhet
 4. Graderingar, när och för vem.
 5. Läger och kurser
 6. Tävlingsmeriter
 7. Domarmeriter
 8. Klubbledarmeriter
 9. Organisatörsmeriter
 10. Utvecklings arbete inom SKK
 11. Annat utvecklingsarbete relaterat tillKarate (tex SBF etc)
 12. Civilt liv som arbete och annanutbildning.

– Ansökan med meritförteckning ska upprättas och skickas in i fem (5) exemplar till ordförande i Tekniska Kommitten (se under Förtroendevalda).

Efter godkänd Dan-gradering ska den som graderat göra följande för att registrera sin gradering och därefter få certifikat och bälte från WKO i Japan.

1. Överför registeringsavgiften till Country Representatives (Shihan Michael Söderkvist) konto FSB 8147-1,983 073 907-5

VIKTIGT! Ange ditt namn som meddelande i överföringen.

1 Dan 1500 SKR
2 Dan 2000 SKR
3 Dan 2500 SKR
4 Dan 3000 SKR

2. Skicka 2st kort i passfotoformat samt önskad längd på bältet till:

Shihan Michael Söderkvist
Skolgången 12
831 61 ÖSTERSUND

3. Sista datum för Påsk och Sommarlägersgraderingarna är den 31 augusti. Har inte
avgiften och handlingarna inkommit innan dess så får aspiranten vänta tills nästa
sändning.

4. Leverans av certifikat och bälte sker normalt i samband med Lag-RM i
oktober-november.