Musashi/Strävan

Sträva efter perfektion.
I utvecklingen av en atlet kan det inte bara finnas en grad av intelligens och förståelse för det man gör, utan det måste finnas den ultimata inställningen, drivkraften att bli någonting bättre än medel. Att vara bäst på någonting är en känsla som många aldrig får uppleva. Men vad får du för känsla om du utklassar någon i en övning eller i ett moment?

Det är ingen hemlighet att för de flesta är kampkonsten en hobby idag. Idag är vi fast i kampen om att jobba, få in pengar till mat, boende, räkningar mm. Vi är upptagna med familj och massor av övriga faktorer som tar tid och energi som vi kunde lägga på träning, strävan efter perfektion. Om du inte hamnat under den kategorin utan kan ägna dig fullhjärtat åt din stil samtidigt som du arbetar och lever ett trevligt liv ska du se dig som lycklig. Ja, den långa färden till templen för att offra nåt så man uppnår sprituell tillfredställelse i samband med kampträning kanske är förbi, Även om det ännu idag går att hitta platser och människor med dessa egenskaper så anser många att man inte kan ägna så mycket tid åt kampkonst idag.Träning 2

Så vart hamnar utövaren som vill mer, lära sig mer, vara mer?
Denne hamnar under kategorin den med den ”rätta inställningen”.
Att inte ge upp, att träna fastän de arbetat åtta timmar för att få ihop pengar för att överleva.

Vi måste minnas tillbaka och se på de stora mästarna som de flesta hade andra arbeten och sysslor. Många av mästarna var bönder, fiskare, lärare eller hade andra sysslor som de avslutade mot dagens slut och tränade i hemlighet på natten. Ofta fick de offra nattsömnen och andra lyxerier för deras träning. Vi når våra mål genom gedigen träning. Det är inte som i filmerna där någon blir en sensation över en natt eller förblir stjärna hela sin livstid. Det är bara många, långa svetttimmar som formar våra tekniker, styrka och förmågor till perfektion. Det är de som tar det extra steget, pushar sig en bit till, som inte låter kroppen vila fastän den inte kan utföra det hjärnan vill, och det är de som fortsätter till kroppen och hjärnan arbetar tillsammans, det är de, som har dessa egenskaper, som utgör en mästare.

Musashis kamp strategi.
Musashi var Japans största Svärdbärare. Hans strategi om kamp som här följer kan man hitta i boken om de fem ringarna.
1. Tänk inte oärligt. Om du gör det störs du på många sätt att hålla sinnet tomt och öppet, du får inget ego och du avstår från falsk stolthet.
2. Färdighet ligger i träning, för att bemästra något måsta man träna regelbundet.
3. Lär känna varje kampkonst och ha sinnet öppet, det finns ett Japanskt ordspråk som säger ”glöm aldrig en nybörjares tankegång” Den sanne kamputövaren försöker alltid lära sig nya saker.
4. Känn till alla stilar, genom att känna till alla olika stilar kommer du aldrig i underläge för att du ignorerat en stil. Var den som kan bära många olika hattar.
5. Skilj mellan att ha det eller inte ha det, att veta om man har det eller inte kan vara svårt men om du sätter upp mål kan det vara lättare att veta om du uppnår dem.