Dojoetikett

När vi tränar Kyokushin är disciplinen en viktig del av träningen. Många instruktioner ges på japanska.
(se japansk ordlista) Vi tränar oss i uppförandet mot varandra för att utveckla vår karaktär.

1. Visa vördnad och ödmjukhet inför lärare, kamrater och karatekonsten. Skada inte karatens anseende genom olämpligt tal eller uppträdande, absolut högsta vikt läggs vid detta även utanför klubbens lokaler.

2. När man kommer in i dojon, står man upp och hälsar reglementsenligt. Det samma gäller när man lämnar dojon.

3. Alla hälsningar ledsagas av ordet ’osu’, som är en internationell Kyokushinhälsning, det uttalas högt och tydligt. Ordet kan också användas till att visa att man har förstått det instruktören har sagt och skall alltså användas i stället för ja.

4. Kommer man för sent till träningen, sätter man sig ner och väntar på tillsägelse från instruktören att få ställa in sig i ledet.

5. Innan man kommer in i dojon, skall dräkten vara påsatt ordentligt och bältet knutet.

6. Ingen elev får lämna dojon utan att först ha hänvänt sig till instruktören.

7. Vi tuggar inte tuggummi osv i dojon, vi visslar och sjunger inte heller.

8. Finger- och tånaglar skall alltid vara kortklippta, för att undvika skador.

9. Dräkten skall alltid vara ren och eleven skall uppträda på ett korrekt sätt.

10. Halskedjor, armband, ringar etc. får inte bäras under träningen, också på grund av skaderisken.

11. Träningslokalen får ej beträdas med skor.

12. I träningslokalen fordras ett korrekt uppträdande, samt att instruktörens anvisningar följs. Det läggs stor vikt på en god träningsinsats och en respektfull inställning till karaten.

13. Uppställning i dojon skall alltid ske i gradordning, med de högst graderade längst framme till höger och sedan i fallande ordning bakåt lokalen.