Dojo Kun

– Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

– Vi ska noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.

– Vi ska med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

– Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

– Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

– Vi ska vårda vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

– Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens väg.

63698b4ea8c9e680d47dfc6932ce4902