Medlemsavgifter 2017

 

Osu,

Nybörjare kan från och med terminsstart, provträna gratis i två veckor

Nybörjare och befintliga medlemmar skall sedan betala avgifter enligt nedan.

 

Medlemsavgift för 2017:
200 kronor betalas via separat inbetalning (OBS! ange på inbetalning ”medlemsavgift” samt namn och fullständigt personnummer*).

  • Medlemsavgift skall inbetalas senast två veckor efter terminsstart, till vårt bankgiro 644-4251,eller till vårt Swish-nummer 123 034 62 54.

Träningsavgift för vårterminen 2017: 
Belopp skall erläggas enligt belopp nedan. 
(OBS! ange på inbetalning ”träningsavgift” samt namn och personnummer*).

  • Träningsavgift skall inbetalas senast två veckor efter terminsstarttill vårtbankgiro 644-4251, eller till vårt Swish-nummer 123 034 62 54.

Träningsavgifter – OBS, höjning med 50 kronor av terminsavgiften för barn:

  • Vuxen/ungdom från 13 år, 900 kronor per termin.
  • Barn upp till 12 år, 700 kronor per termin.
  • Familjerabatt, för tre eller fler aktiva medlemmar från samma familj, 
    blir träningsavgiften 700 kronor per person.
  • Yoga, 500 kronor per person och termin.
  • Gym- och fysträning ingår enbart i träningsavgift, kan inte lösas separat.

*Behövs för registrering, försäkring samt redovisning av föreningsbidrag.

I avgifter ingår försäkring, medlemsavgift i Västsvenska Karateförbundet samt medlemsavgift i Svenska Budoförbundet.

Vid frågor kontakta vår kassör Jonny Svensson: 
Mobil: 070-322 23 71. E-post: 
jonny.svensson@malareforbundet.se

 

För fullt betalande Karate medlemmar ingår träningsavgift, försäkringar, medlemsavgift i Västsvenska Karateförbundet samt medlemsavgift i Svenska Budoförbundet.